Các gói 3G Viettel HOT

MiMax

 • Data tốc độ cao: 3GB
 • Cước phí: 70.000đ/30 ngày
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí

MiMax90

 • Data tốc độ cao: 5GB
 • Cước phí: 90.000đ/30 ngày
 • Cước vượt gói: Miễn phí

MiMax200

 • Data tốc độ cao: 15GB
 • Cước phí: 200.000đ/30 ngày
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí

Mimax125

 • Data tốc độ cao: 8GB
 • Cước phí: 125.000đ/30 ngày
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
Các gói 4G Viettel HOT

V90

 • Data tốc độ cao: 60GB + Thoại miễn phí
 • Cước phí: 90.000đ/30 ngày
 • Hết data ưu đãi: Ngừng truy cập

ST90

 • Data tốc độ cao: 2GB/ngày (60GB/tháng)
 • Cước phí: 90.000đ/30 ngày
 • Hết data ưu đãi: Ngừng truy cập

ST120

 • Data tốc độ cao: 1GB/ngày (28GB/28 ngày)
 • Cước phí: 120.000đ/28 ngày
 • Hết data ưu đãi: Ngừng truy cập

ST70

 • Data tốc độ cao: 1GB/ngày (30GB/tháng)
 • Cước phí: 70.000đ/30 ngày
 • Hết data ưu đãi: Ngừng truy cập
Tiện ích nổi bật
Có thể bạn chưa biết