Các gói 3G Viettel HOT

MiMax

 • Data tốc độ cao: 3GB
 • Cước phí: 70.000đ/30 ngày
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí

MiMax90

 • Data tốc độ cao: 5GB
 • Cước phí: 90.000đ/30 ngày
 • Cước vượt gói: Miễn phí

Mimax125

 • Data tốc độ cao: 8GB
 • Cước phí: 125.000đ/30 ngày
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí

MIMAXSVVAS

 • Data tốc độ cao: 2GB
 • Cước phí: 80.000đ/30 ngày
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí dùng 6 dịch vụ
Các gói 4G Viettel HOT

V90

 • Data tốc độ cao: 60GB + Thoại miễn phí
 • Cước phí: 90.000đ/30 ngày
 • Hết data ưu đãi: Ngừng truy cập

MiMax200

 • Data tốc độ cao: 15GB
 • Cước phí: 200.000đ/30 ngày
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí

UMAX300

 • Data tốc độ cao: 30GB
 • Cước phí: 300.000đ/30 ngày
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí

4G40VAS

 • Data tốc độ cao: 1GB
 • Cước phí: 70.000đ/30 ngày
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí dùng 6 dịch vụ
Tiện ích nổi bật
Có thể bạn chưa biết