Các gói 3G Viettel HOT

MiMax200

 • Data tốc độ cao: 15GB
 • Cước phí: 200.000đ/30 ngày
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí

Soạn MIMAX200 gửi 191

MiMax

 • Data tốc độ cao: 3GB
 • Cước phí: 70.000đ/30 ngày
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí

Soạn MiMax70 0971172457 gửi 9123

MIMAXSVVAS

 • Data tốc độ cao: 2GB
 • Cước phí: 80.000đ/30 ngày
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí dùng 6 dịch vụ

Soạn MIMAXSVVAS 0971172457 gửi 9123

Mimax125

 • Data tốc độ cao: 8GB
 • Cước phí: 125.000đ/30 ngày
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí

Soạn MiMax125 0971172457 gửi 9123

Các gói 4G Viettel HOT

UMAX300

Soạn UMAX300 0971172457 gửi 9123

 • Data tốc độ cao: 30GB
 • Cước phí: 300.000đ/30 ngày
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí

MiMax90

Soạn MiMax90 0971172457 gửi 9123

 • Data tốc độ cao: 5GB
 • Cước phí: 90.000đ/30 ngày
 • Cước vượt gói: Miễn phí

4G70VAS

Soạn 4G70VAS 0971172457 gửi 9123

 • Data tốc độ cao: 2GB
 • Cước phí: 100.000đ/30 ngày
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí dùng 6 dịch vụ

4G40VAS

Soạn 4G40VAS 0971172457 gửi 9123

 • Data tốc độ cao: 1GB
 • Cước phí: 70.000đ/30 ngày
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí dùng 6 dịch vụ
Tiện ích nổi bật
Có thể bạn chưa biết