CÁC GÓI DATA CHO MỌI THUÊ BAO

ST70K
70.000đ
Data: 15GB
HSD: 30 ngày
Soạn: ST70K MO gửi 9123
Áp dụng cho tất cả thuê bao
SD90
90.000đ
Data: 45GB
HSD: 30 ngày
Soạn: SD90 MO gửi 9123
Mọi thuê bao
ST120K
120.000đ
Data: 60GB
HSD: 30 ngày
Soạn: ST120K MO gửi 9123
Áp dụng cho tất cả thuê bao

CÁC GÓI COMBO DATA + GỌI

V90B
90.000đ
Data: 1GB/ngày (30GB/tháng)
Miễn phí: Miễn phí gọi
HSD: 30 ngày
Soạn: V90B MO gửi 9123
Áp dụng cho thuê bao thuộc danh sách
V120B
120.000đ
Data: 1.5GB/ngày (45GB/tháng)
Miễn phí: Miễn phí gọi
HSD: 30 ngày
Soạn: V120B MO gửi 9123
Áp dụng cho thuê bao thuộc danh sách
V90C
90.000đ
Data: 1GB/ ngày (30GB/tháng)
Miễn phí: Miễn phí gọi
HSD: 30 ngày
Soạn: V90C MO gửi 9123
Áp dụng cho thuê bao thuộc danh sách

CÁC GÓI 3G/4G DCOM

D10
10.000đ
Data: 3GB
HSD: 1 ngày
Soạn: D10 MO gửi 9123
D15
15.000đ
Data: 5GB
HSD: 1 ngày
Soạn: D15 MO gửi 9123
D70
70.000đ
Data: 7GB
HSD: 30 ngày
Soạn: D70 MO gửi 9123
D90
90.000đ
Data: 10GB
HSD: 30 ngày
Soạn: D90 MO gửi 9123
D120
120.000đ
Data: 12GB
HSD: 30 ngày
Soạn: D120 MO gửi 9123
D200
200.000đ
Data: 20GB
HSD: 30 ngày
Soạn: D200 MO gửi 9123