Viettel ngừng giao dịch nạp tiền, bắn tiền đến thuê bao 11 số ngay trong ngày chuyển đổi sang 10 số thành công. Khách hàng có nhu cầu nạp thẻ hộ, bắn tiền, nạp tiền online cho các thuê bao 11 số cần chú ý. Các giao dịch chỉ thành công khi khách hàng nhập đúng thuê bao 10 số mới.

Viettel ngừng giao dịch nạp tiền, bắn tiền đến thuê bao 11 số

Viettel ngừng giao dịch nạp tiền, bắn tiền đến thuê bao 11 số

Đối tượng thuê bao 11 sốThời gian ngừng giao dịch nạp/chuyển tiềnQuy định từ Viettel
016966xxxxx0h00 đến 24h00 ngày 15/9/2018Ngừng mọi giao dịch chuyển tiền, nạp tiền đi/đến các thuê bao đầu 016966xxxxx
Sau ngày 15/9/2018Sau khi chuyển đổi đầu 016966xxxxx thành công. Mọi giao dịch chuyển tiền, nạp tiền đi/đến các thuê bao đầu 016966xxxxx chỉ được thực hiện theo đầu 10 số 3966xxxxx
0169xxxxxxx0h00 đến 24h00 ngày 17/9/2018Ngừng mọi giao dịch chuyển tiền, nạp tiền đi/đến các thuê bao đầu 0169xxxxxxx
Sau ngày 17/9/2018Sau khi chuyển đổi đầu 0169xxxxxxx thành công. Mọi giao dịch chuyển tiền, nạp tiền đi/đến các thuê bao đầu 0169xxxxxxx chỉ được thực hiện theo đầu 10 số 039xxxxxxx
0168xxxxxxx0h00 đến 24h00 ngày 19/9/2018Ngừng mọi giao dịch chuyển tiền, nạp tiền đi/đến các thuê bao đầu 0168xxxxxxx
Sau ngày 19/9/2018Sau khi chuyển đổi đầu 0168xxxxxxxx thành công. Mọi giao dịch chuyển tiền, nạp tiền đi/đến các thuê bao đầu 0168xxxxxxx chỉ được thực hiện theo đầu 10 số 038xxxxxxx
0167xxxxxxx0h00 đến 24h00 ngày 23/9/2018Ngừng mọi giao dịch chuyển tiền, nạp tiền đi/đến các thuê bao đầu 0167xxxxxxx
Sau ngày 23/9/2018Sau khi chuyển đổi đầu 0167xxxxxxx thành công. Mọi giao dịch chuyển tiền, nạp tiền đi/đến các thuê bao đầu 0167xxxxxxx chỉ được thực hiện theo đầu 10 số 037xxxxxxx
0166xxxxxxx0h00 đến 24h00 ngày 25/9/2018Ngừng mọi giao dịch chuyển tiền, nạp tiền đi/đến các thuê bao đầu 0166xxxxxxx
Sau ngày 25/9/2018Sau khi chuyển đổi đầu 0166xxxxxxx thành công. Mọi giao dịch chuyển tiền, nạp tiền cho thuê bao đầu 0166xxxxxxx chỉ được thực hiện theo đầu 10 số 036xxxxxxx
0165xxxxxxx00h00 đến 24h00 ngày 27/9/2018Ngừng mọi giao dịch chuyển tiền, nạp tiền đi/đến các thuê bao đầu 0165xxxxxxx
Sau ngày 27/9/2018Sau khi chuyển đổi đầu 0165xxxxxxx thành công. Mọi giao dịch chuyển tiền, nạp tiền cho thuê bao đầu 0165xxxxxxx chỉ được thực hiện theo đầu 10 số 035xxxxxxx
0164xxxxxxx00h00 đến 24h00 ngày 3/10/2018Ngừng mọi giao dịch chuyển tiền, nạp tiền đi/đến các thuê bao đầu 0164xxxxxxx
Sau ngày 3/10/2018Sau khi chuyển đổi đầu 0164xxxxxxx thành công. Mọi giao dịch chuyển tiền, nạp tiền cho thuê bao đầu 0164xxxxxxx chỉ được thực hiện theo đầu 10 số 034.xxxxxxx
0163xxxxxxx00h00 đến 24h00 ngày 5/10/2018Ngừng mọi giao dịch chuyển tiền, nạp tiền đi/đến các thuê bao đầu 0163xxxxxxx
Sau ngày 5/10/2018Sau khi chuyển đổi đầu 0163xxxxxxx thành công. Mọi giao dịch chuyển tiền, nạp tiền cho thuê bao đầu 0163xxxxxxx chỉ được thực hiện theo đầu 10 số 033.xxxxxxx
0162xxxxxxx00h00 đến 24h00 ngày 7/10/2018Ngừng mọi giao dịch chuyển tiền, nạp tiền đi/đến các thuê bao đầu 0162xxxxxxx
Sau ngày 7/10/2018Sau khi chuyển đổi đầu 0162xxxxxxx thành công. Mọi giao dịch chuyển tiền, nạp tiền cho thuê bao đầu 0162xxxxxxx chỉ được thực hiện theo đầu 10 số 032.xxxxxxx

» Tìm hiểu ngay: Cách nạp tiền cho thuê bao Viettel khác từ 11 số chuyển sang 10 số.

Viettel ngừng giao dịch nạp tiền, bắn tiền đến thuê bao 11 số

Các ảnh hưởng khi thuê bao 11 số đổi thành 10 số mới

  • Sau 60 ngày (tính từ ngày chuyển đổi) thuê bao 11 số sẽ không nhận được tin nhắn SMS Banking khi không chủ động yêu cầu Ngân hàng thay đổi số điện thoại.

» Xem ngay: Cách đổi số điện thoại SMS Banking Vietcombank 11 số sang 10 số.

  • Trong ngày chuyển đổi thuê bao 11 số khách hàng thỉnh thoảng sẽ bị gián đoạn liên lạc (gọi, nhắn tin).
  • Phải thay đổi lại toàn bộ danh bạ số điện thoại của người thân và bạn bè trên điện thoại để sau này quay số nhanh hơn.

» Đừng quên: Đổi 11 số thành 10 số đồng loạt trong danh bạ bằng My Viettel.

  • Không đăng nhập được vào tài khoản Facebook, Zalo, Google bằng số điện thoại 11 số đã khai báo trước đó. Vì vậy cần tiến hành đổi số điện thoại các tài khoản Facebook, Zalo, Google ngay trong thời gian này.