3g

MiMax200

06/05/2021, 04:05

Đăng ký gói MiMax200 Viettel dùng mạng không giới hạn với 15GB data tốc độ cao, miễn phí truy cập ở tốc độ thường khi dùng hết ưu đãi trước thời điểm gia hạn. Với …

MiMax125

06/05/2021, 04:05

Thông báo: Ngày 27/6/2022 Viettel ngừng đăng ký mới gói MIMAX125 do đó khách hàng tham khảo các gói cước khác để đăng ký! Đăng ký gói MiMax125 Viettel thành công bạn sẽ nhận được …