CÁC GÓI 3G/4G TRỌN GÓI

MIMAX200
200.000đ
Data: 15GB
HSD: 30 ngày
Soạn: MIMAX200 MO gửi 9123
Áp dụng cho tất cả thuê bao
UMAX300
300.000đ
Data: 30GB
HSD: 30 ngày
Soạn: UMAX300 MO gửi 9123
Áp dụng cho tất cả thuê bao
XL90U
90.000đ
Data: 9GB
HSD: 30 ngày
Soạn: XL90U MO gửi 9123
Áp dụng cho thuê bao thuộc danh sách

CÁC GÓI 3G/4G KHUYẾN MÃI

ST70
70.000đ
Data: 1GB/ ngày (30GB/30 ngày)
HSD: 30 ngày
Soạn: ST70 MO gửi 9123
Áp dụng cho thuê bao thuộc danh sách
V120
120.000đ
Data: 2GB/ ngày (60GB/30 ngày)
Miễn phí: nội mạng < 20p + 50p ngoại mạng
HSD: 30 ngày
Soạn: V120 MO gửi 9123
Áp dụng cho thuê bao thuộc danh sách
V120Z
90.000đ
Data: 4GB/ ngày (120GB/30 ngày)
Miễn phí: nội mạng < 20p + 50p ngoại mạng
HSD: 30 ngày
Soạn: V120Z MO gửi 9123
Áp dụng cho thuê bao thuộc danh sách
ST70K
70.000đ
Data: 500MB/ ngày
HSD: 30 ngày
Soạn: ST70K MO gửi 9123
Áp dụng cho tất cả thuê bao
ST90
90.000đ
Data: 1GB/ ngày
HSD: 30 ngày
Soạn: ST90 MO gửi 9123
Áp dụng cho tất cả thuê bao
ST120K
120.000đ
Data: 2GB/ ngày
Miễn phí: Miễn phí data xem phim
HSD: 30 ngày
Soạn: ST120K MO gửi 9123
Áp dụng cho tất cả thuê bao

CÁC GÓI 3G/4G DCOM

D10
10.000đ
Data: 3GB
HSD: 1 ngày
Soạn: D10 MO gửi 9123
D15
15.000đ
Data: 5GB
HSD: 1 ngày
Soạn: D15 MO gửi 9123
D70
70.000đ
Data: 7GB
HSD: 30 ngày
Soạn: D70 MO gửi 9123
D90
90.000đ
Data: 10GB
HSD: 30 ngày
Soạn: D90 MO gửi 9123
D120
120.000đ
Data: 12GB
HSD: 30 ngày
Soạn: D120 MO gửi 9123
D200
200.000đ
Data: 20GB
HSD: 30 ngày
Soạn: D200 MO gửi 9123